המשלוחים שלנו מגיעים בטמפרטורה מבוקרת לצורך שמירת המוצרים

תקנון

תקנון

החברה: "מיסטר שף ( מחסני השף בע"מ )" ח.פ: 515590123

 

האתר: אתר האינטרנט www.m-chef.com

 

המוצרים: המוצרים השונים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

 

כתובת למשלוח דואר: הכתובת שציין המזמין ככתובת למשלוח הזמנות.

 

יום אספקת הסחורה: היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע"י הלקוח.

 

יום ביצוע ההזמנה: היום בו אישרה חברת האשראי והנהלת האתר לאחר בדיקת זמינות מלאי של המוצרים של העסקה שביצע הלקוח.

 

ימי עסקים: הינם ימי חול- ראשון עד חמישי ואינם כוללים את ימי שישי, שבת, ערבי חג, חול המועד וימי זיכרון.

 

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד

 

 

כללי:

 

האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת כל המוצרים המופיעים בו והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.

 

לכל שאלה או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה במייל:mchef.ziv@gmail.com

 

הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

 

כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

 

החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

 

מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין.

 

רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

תנאים אלה חלים על השימוש באתר/ בשירותים בכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למינהם וכו)

 

כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

 

אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר

 

(להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורשות ואם במשתמע.

 

החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר.

 

עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי דיוקים ו/או השגיאות.

 

תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

 

המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

 

כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין ואינם כוללים דמי משלוח.

 

הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי) אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב בלקוח לפי המחירים המעודכנים.

 

הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

 

כל המבצעים המפורסמים ברשתות החברתיות ניתנים לביטול או שינוי בכל זמן ובכל עת.

 

המבצעים ההטבות וההנחות המפורסמים באתר חלים על כל המוצרים באתר בלבד, אלא אם כן צוין אחרת בהנחיות המבצע. ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד ברכישה. ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד.

 

במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר ההנחה עם הקופון.

 

הרישום באתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

 

 

הרשמה לאתר וביצוע הזמנה:

 

על מנת לבצע הזמנה של מוצרים על המזמין להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.

 

הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

 

על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק.

 

אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו  לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד על מילוי פרטים מדויקים ועדכניים.

 

הזמנה כאורח- קיימת אפשרות ללקוח לבצע הזמנה באתר ללא הרשמה.

 

עם ביצוע ההזמנה ע"י הלקוח תבצע החברה בדיקת זמינות מלאי המוצרים ופרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י החברה וחברות האשראי יסופק המוצר.

 

פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

 

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי ו/או המוצר אינו זמין במלאי, יקבל מבצע הפעולה הודעה המתאימה על כך והוא יתבקש למסור אמצעי תשלום אחר ו/או לשנות את סל הרכישה.

 

אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי במחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג' האמור הינו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה, ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע.

 

יש להבהיר כי ייתכנו מבצעים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו- במצבים אלו תבוטל העסקה.

 

וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח.

 

החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה שביצע לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר בשל סיבות הבאות (אך לא רק):

 

אם בעת ההרשמה לאתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים.

 

אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר ובהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.

 

אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

 

אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאי של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

 

אם ישנו חוב כספים לחברה או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

 

אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

 

אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת עסקה או ביטולה.

 

הזמנה אשר בוצעה בתשלום טלפוני לא תשריין מהמלאי את הפריטים ללקוח עד אשר נציג טלפוני יחזור לסיום ביצוע העסקה ותשלום. רק הזמנות ששולמו בכרטיס אשראי מלא בדף העגלה ישוריינו עבור הלקוח

 

 

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:

 

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן השתמ"א 1981 (להלן: החוק)

 

בידי המזמין (ולא הנמען) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה הזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

 

 

 

ביטול ההזמנה לפני שליחת החבילה ללקוח לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח.

 

זיכוי כספי יינתן עפ"י האמור בחוק.

 

במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין ולאחר קבלת הסחורה במחסני החברה, יינתן זיכוי כספי מלא.  התשלום עבור המשלוח ינוכה מסך הזיכוי.

 

הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק באריזתו המקורית בלבד.  במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).

 

החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.

 

ניתן להחזיר את המוצר - שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית- תוך 14 יום מקבלתו.

 

מדיניות החזרת מוצרים הינה כפופה להוראת החוק, התקנות ונוהלי משרד הבריאות ולכן לא ניתן להחזיר מוצרי מזון.

 

זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד 14 יום (לכל המאוחר) מיום ביצוע העסקה באשראי.

 

 

 

לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

 

אופן החזרת המוצרים- קיימות שתי דרכים בהן הלקוח יכול להחזיר את המוצרים שהוזמנו:  באמצעות שליחת המוצר חזרה בדואר ע"י מבצע העסקה.

או שניתן גם לבצע החלפה פיזית בחנות "מיסטר שף" בכרמיאל.

 

לא ניתן לזכות כרטיס דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.

 

מול מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל והלקוח הביע עניין להחזירם- יקבל הלקוח החזר כספי השווה לסכום המקורי ששילם.

 

מוצרים שנרכשו בסייל ניתנים להחזרה עד 7 ימים מיום הרכישה.

 

 

 

אספקה ומשלוחים:

 

 

 

אספקת המוצר ללקוח מבוצעת באמצעות חברות שליחויות, במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה.

 

סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים,  ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.

 

ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ ובזמן הנקוב לכל מוצר. במידה ומדובר על יישובים רחוקים- יישובי הערבה, אילת ,יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת הגולן- החברה לא תוכל להתחייב לזמן האספקה הנקוב.

 

איסוף עצמי אפשרי מסניף כרמיאל בחינם, בכפוף לבחירת הלקוח באופציה זו בזמן ההזמנה.

איסוף עצמי אפשרי לרוב תוך 1-2 ימי עסקים, בכפוף לקבלת אישור נציגי האון ליין, בדוא"ל, או בוואצאפ שההזמנה מוכנה לאיסוף.

 

לא ניתן יהיה לשנות נקודת איסוף ו/או אופן הספקה לאחר סיום ההזמנה אלא באישור נציגי האון ליין ולא ימסרו הזמנות שלא במועד ובמקום שנקבעו לכך.

יש לוודא תקינות ההזמנה במעמד האיסוף, לא ניתן לקבל אחריות עבור הפריטים שנאספו ולא נבדקו במקום ההזמנה.  

 

החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.

 

האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת המשלוחים. החברה רשאית אך לא מתחייבת לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש ולכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת החברה לספקה.

 

מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.

 

ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, בתנאי שהמוצר/ים נמצאים במלאי, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

 

 

אחריות החברה:

 

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר , שלא על פי תקנון זה- תהא עילת התביעה אשר תהא לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

 

נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

 

בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ו/או נזק תוצאתי.

 

הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה- אירועי "כוח עליון" , כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, עיכובים שנגרמים עקב חברות שליחויות או כל גורם אחר שאינו קשור לחברה, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

 

 

 

שמירה על סודיות:

 

החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה

 

החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע. חברת הסליקה עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי .

 

מבצעים, קופונים והטבות:

 

 

 

החברה עשויה לשנות בכל עת את תוקף ההנחה אותה פרסמה.

 

החברה עשויה לבטל בכל עת את תוקף ההנחה אותה פרסמה, מלבד ללקוחות אשר ביצעו הזמנה מלאה.

 

לכל קופון יינתן תוקף לסיומו, במידה ואין תוקף החברה רשאית לבטל קופון בכל עת למעט הזמנות שבוצעו.

 

לא יינתנו כפל קופונים.

 

יינתנו כפל הנחות וקופונים בהתאם להחלטת החברה.

logo בניית אתרים